Agenda en uitgaanstips

 

Expeditie Zijderoute

De nieuwe tentoonstelling van de Hermitage aan de Amstel.

Lees verder...

Onze statistieken

Vandaag 603
Deze week 4197
Deze maand 11272
Sinds 10-2008 1627136

Geschiedeniswoordenboek - Словарь исторических терминов




archeologie археология
archeologisch археологический
archeoloog археолог
archief архив
archiefmateriaal архивные материалы
Bronstijd Бронзовый век
decennium десятилетие, десятилетка, декада
destalinisatie десталинизация
Eerste Wereldoorlog Первая Мировая Война
eeuw век
Februarirevolutie Февральская Революция
Fin de siècle (Het eeuweinde) Фин де сьекль, конец века
geschiedenis история
glasnost гласность
Grote Zuivering Большая чистка
heden настоящее время
hedendaagse tijd Новейшее время
historiciteit историчность
historicus историк
historiograaf историограф
historiografie историография
historiografisch историографический
historisch исторический
Ijzertijd Железный век
Industriële Revolutie Промышленная революция
Interbellum Межвоенный Период
jaar год
jaren dertig тридцатые годы
jaren negentig девяностые годы
jaren nul нулевые годы
jaren tachtig восьмидесятые годы
jaren tien десятые годы
jaren twintig двадцатые годы
jaren veertig сороковые годы
jaren vijftig пятидесятые годы
jaren zestig шестидесятые годы
jaren zeventig семидесятые годы
Klassieke Oudheid Античность
Koude Oorlog Холодная Война
Middeleeuwen Средние века
millennium тысячелетие
Moderne Tijd Новое время
naoorlogse periode послевоенный период
Napoleontische oorlogen Наполеоновские войны
Oktoberrevolutie Октябрьская Революция
Perestrojka Перестройка
Postmoderne Tijd Постмодернизм
prehistorie предыстория
Renaissance Ренессанс, Эпоха Возрождения
Romantiek Эпоха Романтизма
Stenen Tijdperk Каменный век
Tijd der Troebelen (1598-1613) Смутное время
tijd van collectivisatie время коллективизации
tijdperk эра
toekomst будущее
Tweede Wereldoorlog
(Tussen de Sovjetunie en Nazi-Duitsland, 1941-1945)
Великая Отечественная Война
Tweede Wereldoorlog
(De gehele oorlog, 1939-1945)
Вторая Мировая Война
verleden прошлое
Verlichting Эпоха Просвещения
vroeger раньше
Vroegmoderne tijd Раннее новое время







Citaat van de dag

"Het leven is als een doosje bonbons: je weet nooit wat je nu weer gaat krijgen.
Жизнь как коробка шоколадных конфет: никогда не знаешь, что тебе попадется. "
- Winston Groom / Уинстон Грум -
(1944)

Uw link hier?
Russische vertaling nodig?

Neem contact met ons op
E-mail

Taalcursussen Russisch

- LOI Russisch  beginners
Russisch meisje
- NTI Russisch  beginners
- NTI Russisch  gevorderd
- Laudius Russisch  beginners
- Studieplan Russisch beginners

Russisch Vertaalbureau Poesjkin

Bij Vertaalbureau Poesjkin kunt u terecht voor al uw vertalingen uit en naar het Russisch.
De vertalingen worden verzorgd door een gediplomeerd vertaler Russisch.
Vertaalbureau Poesjkin verzorgt ook beëdigde vertalingen Russisch.
Al uw Russische vertalingen zijn bij ons in goede handen.

Deze website in het Engels

Er wordt gebouwd aan een Engelstalige versie van deze site.
Kijk op the Russian Language .org, voor Russian words and phrases en meer.