Agenda en uitgaanstips

Russische cultuur opsnuiven in Nederland en België?
Bekijk onze tips.
o.a. het Tsaar-Peterhuisje, Hermitage aan de Amstel en veel meer.

 

Lees verder...

Onze statistieken

Vandaag 272
Deze week 1185
Deze maand 3896
Sinds 10-2008 2579847

Het Christelijk geloof - Христианская вера
 

christendom христианство
christen христианин
christelijk христианский
orthodox ортодокс
Drie-Eenheid Троица
God Бог
de Heer Господь
Jezus Иисус
Christus Христос
Messias Мессия
Heilige Geest Святой Дух
de twaalf discipelen двенадцать апостолов
Bijbel Библия
Oude Testament Ветхий Завет
Nieuwe Testament Новый Завет
evangelie евангелие
kerk церковь
kathedraal /
domkerk
собор /
храм
basiliek базилика
klooster монастырь
bidden молиться - помолиться
gebed молитва
het Onzevader Отче наш /
Молитва Господня
hemel небеса
engel ангел
aartsengel архангел
beschermengel ангел-хранитель
gevallen engel падший ангел
hel ад
duivel чёрт /
дьявол
Satan Сатана
zonde грех
zondaar грешник
zondigen грешить - согрешить
zondig грешный
vergeving der zonden оставление грехов
de Tien Geboden Десять Заповедей
de zaligsprekingen заповеди блаженства
doop крещение
dopen крестить - окрестить
Apostolische Geloofsbelijdenis Апостольский Символ Веры
belijdenis вероисповедание
belijdenis doen исповедовать
bekeren обращать - обратить
bekering обращение
bekeerling новообращённый
het Heilig Avondmaal Тайная Вечеря
kerkdienst церковная служба /
богослужение
mis месса
een kerkdienst bijwonen ходить в церковь
liturgie литургия
sacrament таинство
psalm псалом
preek проповедь
prediking проповедование
preekgestoelte /
kansel
церковная кафедра
hagenpreek проповедь под открытым небом
donderpreek разносная речь
preken проповедовать - проповедывать
predikant проповедник
kruis крест
crucifix распятие
kruisteken крестное знамение
een kruisje slaan делать - сделать крестное знамение
kruisiging распятие
kruisigen распинать - распять
in tongen praten говорение на языках
genade благодать
monnik монах
non монахиня
priester священник
profeet пророк
aalmoezenier капеллан
pastoraat пасторство
pastoraal пасторальный
gezindte /
denominatie
вероисповедание
ziel душа
amen аминь
hallelujah аллилуйя

 

 
Citaat van de dag

"Van dat, waarvan men niet kan spreken, moet men zwijgen.
О чём невозможно говорить, о том следует молчать. "
- Ludwig Wittgenstein Людвиг Витгенштейн -
(1889-1951)

Snelkoppelingen en mededelingen

Heeft u een eigen website? Een link naar deze website wordt zeer gewaardeerd. Uw website kan eventueel ook bij ons in het linkoverzicht geplaatst worden.

Russisch Vertaalbureau Poesjkin

Bij Vertaalbureau Poesjkin kunt u terecht voor al uw vertalingen uit en naar het Russisch.
De vertalingen worden verzorgd door een gediplomeerd vertaler Russisch.
Vertaalbureau Poesjkin verzorgt ook beëdigde vertalingen Russisch.
Al uw Russische vertalingen zijn bij ons in goede handen.

Deze website in het Engels

Er wordt gebouwd aan een Engelstalige versie van deze site.
Kijk op the Russian Language .org, voor Russian words and phrases en meer.