Agenda en uitgaanstips

Russische cultuur opsnuiven in Nederland en België?
Bekijk onze tips.
o.a. het Tsaar-Peterhuisje, Hermitage aan de Amstel en veel meer.

 

Lees verder...

Onze statistieken

Vandaag 0
Deze week 0
Deze maand 0
Sinds 10-2008 2571857

Het milieu - Окружающая среда
 

 

ecosysteem экocиcтeмa  
ecologie экология  
ecologisch экологический  
consumptie потребление  
klimaat климат  
uitstoot выброс /
испускание
 
vervuiling загрязнение  
vervuiler загрязитель  
luchtvervuiling загазованность  
1) koolstofdioxide
2) koolzuurgas
углекислый газ  
CO2-uitstoot выбросы углекислого газа  
zure regen кислотный дождь  
ozonlaag озоновый слой  
het gat in de ozonlaag озоновая дыра  
milieuvervuiling загрязнение окружающей среды  
bodemverontreiniging загрязнение почв  
watervervuiling загрязнение вод  
olievlek нефтяное пятно  
eutrofiëring эвтрофикация  
geluidshinder звуковые помехи  
lichtvervuiling световое загрязнение  
thermische verontreiniging
тепловое загрязнение  
broeikasgas парниковый газ  
het broeikaseffect парниковый эффект  
opwarming van de aarde глобальное потепление  
klimaatverandering изменение климата  
zeespiegelstijging повышение уровня моря  
emissiehandel торговля эмиссионными квотами  
duurzame ontwikkeling устойчивое развитие  
ecologische voetafdruk экологический след  
fijnstof аэрозольные загрязнения  
roet сажа  
roetfilter противосажевый фильтр  
verzuring закисание  
ontbossing обезлесение  
verwoestijning опустынивание  
overbevolking перенаселение  

 

 
Citaat van de dag

"De hel, dat zijn de anderen.
Ад — это другие. "
- Jean Paul Sartre / Жан Поль Сартр -
(1905-1980)

Advertenties

Ook adverteren op deze pagina?

Russisch Vertaalbureau Poesjkin

Bij Vertaalbureau Poesjkin kunt u terecht voor al uw vertalingen uit en naar het Russisch.
De vertalingen worden verzorgd door een gediplomeerd vertaler Russisch.
Vertaalbureau Poesjkin verzorgt ook beëdigde vertalingen Russisch.
Al uw Russische vertalingen zijn bij ons in goede handen.

Deze website in het Engels

Er wordt gebouwd aan een Engelstalige versie van deze site.
Kijk op the Russian Language .org, voor Russian words and phrases en meer.